Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin khách hàng chỉ được sử dụng với mục đích liên lạc và giao hàng từ cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi không đưa thông tin khách hàng cho bất kỳ một bên thứ ba nào.

Thỉnh thoảng (khoảng dưới một lần một tháng), quý khách có thể nhận được thông tin về những mặt hàng khuyến mại hay mặt hàng nổi bật của cửa hàng chúng tôi. Quý khách có thể chọn dừng nhận những thông tin giới thiệu này bất cứ lúc nào.

Guto.vn