Huyết thanh dưỡng mi và làm dài mi Isana

230.000

 

  • Cho mọi loại da
  • Lông mi dài hơn, đầy đặn & dày hơn
  • Lông mi dài hơn tới 26%
  • Tăng đến 27% mật độ lông mi
  • Tăng hơn 45% sự tăng trưởng của lông mi mới
  • Công thức này là 100% không có microplastic

 

Hướng dẫn đặt hàng